Mẫu biên bản rút kinh nghiệm giờ dự

1 5.105

Mẫu biên bản rút kinh nghiệm giờ dạy

Mẫu biên bản rút kinh nghiệm giờ dự được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là mẫu biên bản rút kinh nghiệm, đưa ra những nhận xét, ưu, nhược điểm và đánh giá về tiết dạy được dự giờ. Mời các bạn và quý thầy cô tham khảo.

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS

Phiếu đánh giá tiết dạy cấp tiểu học

Mẫu biên bản rút kinh nghiệm giờ dự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DỰ

Thời gian: Vào hồi ….. giờ …. ngày …. tháng …. năm ……………......………

Địa điểm: .......................................................................................................

Thành phần, gồm:

1/ Đ/c: …………………………… ; 2/ Đ/c: ……………..…….…….

3/ Đ/c: …………………………… ; 4/ Đ/c: ……………..…….…….

5/ Đ/c: …………………………… ; 6/ Đ/c: ……………..…….…….

7/ Đ/c: …………………………… ; 8/ Đ/c: ……………..…….…….

Địa chỉ: Tổ Khoa học tự nhiên - Trường …………………………………………

Nội dung:

Rút kinh nghiệm giờ dự của Đ/c: ..........................................................................

Tiết: ………….. Lớp dạy: ………… Ngày dạy: ....................................................

Tiết (theo PPCT): ……… Tên bài dạy: .................................................................

..............................................................................................................................

A/ Tự nhận xét giờdạy:

1/ Mục tiêu bài dạy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2/ Tự nhận xét giờ dạy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

B/ Ý kiến nhận xét của đồng nghiệp:

I/ Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

II/ Nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

* Tổng hợp xếp loại (theo phiếu đánh giá):

+ Tổng điểm bình quân: …………………….Xếp loại: Giỏi

+ Tổng điểm bình quân: …………………….Xếp loại: Khá

+ Tổng điểm bình quân: …………………….Xếp loại: TB

+ Tổng điểm bình quân: …………………….Xếp loại: Yếu

* Lưu ý:

- Có điểm khống chế: ………………….……..

- Không có điểm khống chế: …………..……..

Biên bản kết thúc vào hồi ……………. Cùng ngày.

Người dạy                    Tổ trưởng                      Thư ký

Đánh giá bài viết
1 5.105
Văn bản giáo dục Xem thêm