Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc

Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc

Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc là mẫu biên bản được lập ra khi có nhân viên nghỉ việc. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của nhân viên nghỉ việc, những giấy tờ, sổ sách mà nhân viên xin nghỉ đã bàn giao lại cho công ty, doanh nghiệp, thanh toán tiền lương, chế độ cho người nghỉ việc... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc tại đây.

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Đơn xin nghỉ việc

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc

Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc như sau:

Ngày………tháng…….năm…….

BIÊN BẢN THANH LÝ KHI NGHỈ VIỆC

Họ tên:…………………………..Số CMND:……………….Cấp bởi CA tỉnh………………........

Phòng ban...................................................... Chức vụ:................................................

Ngày vào làm Công ty:................................. Hợp đồng Số:............................................

Ngày nghỉ việc/cho thôi việc có hiệu lực:........................................................................

1. Kết quả bàn giao công việc:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Kết quả bàn giao hồ sơ:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Kết quả bàn giao tài sản, công cụ.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Thanh toán chế độ:

Stt

Khoản thanh toán, giảm trừ

Số lượng

Mức

Thành tiền

Ghi chú

1

Các khoản giảm trừ

1.1

1.2

2

Các chế độ nghỉ việc

2.1

2.2

3

Lương và các khoản phụ cấp

- Ghi chú phần tổng cộng

- Phần chi tiết theo bảng lương

4

Trách nhiệm bồi thường

4.1

4.2

5

Phí đào tạo

5.1

5.2

6

Phí liên quan tài sản

7

Khác

Tổng cộng

Tổng cộng số tiền phải thanh toán còn lại là:......................................................................

Người nghỉ việc được nhận số tiền còn phải thanh toán và quyết định nghỉ việc vào:............

5. Các hồ sơ chứng từ nhận lại:

Sổ Bảo hiểm xã hội: ........................................................................................................

Hồ sơ cá nhân:................................................................................................................

Ý kiến của người nghỉ việc

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Ý kiến của Chủ quản

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Ý kiến của Phòng HC-NS

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Người nghỉ việc

Chủ quản

Phòng HC-NS

Đánh giá bài viết
1 14.364
Việc làm - Nhân sự Xem thêm