Mẫu biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở

1 4

Mẫu biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở là gì? Mẫu được trình bày những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở là gì?

Mẫu biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc xác định giá trị còn lại của nhà ở. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, nội dung xin xác định...

2. Mẫu biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—–o0o—–

………., ngày….. tháng….. năm……….

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA NHÀ Ở

1 – Địa chỉ nhà (ghi rõ địa chỉ, cả tầng nhà)……………………………………………

2 – Loại nhà (nhà phố, số tầng)……………………………………………….………..

3 – Cấp, hạng nhà………………………………………………………………………

4 – Diện tích sử dụng……………………………………………………………… m2

Trong đó: diện tích ở………..m2, diện tích phụ………………………………..….. m2

5 – Giá nhà ở xây dựng mới…………………………………………………………….

6 – Tỷ lệ chất lượng (TLCL) còn lại của nhà ở:

a. Theo phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật:

STT

Kết cấu chính

Hiện trạng

Tỉ lệ chất lượng còn lại

Tỷ lệ giá trị của kết cấu so với tổng giá trị của nhà

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

TLCL còn lại của nhà ở:……….%

b.Theo phương pháp thống kê – kinh nghiệm TLCL còn lại của nhà ở………….…. %

6.1 – Kiến nghị của bộ phận kỹ thuật TLCL còn lại của nhà ở…………………..…. %

6.2 – Kiến nghị của bộ phận kiểm tra TLCL còn lại của nhà ở……………..………. %

6.3 – Kiến nghị của Hôi đồng bán nhà ở TLCL còn lại của nhà ở……….…………. %

7 – Giá trị còn lại của nhà (Mục x Mục 6.3)………………...ghi bằng chữ:………….

Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận tính giá

Bộ phận kiểm tra

TM. Hội đồng bán nhà ở

1.

1.

1.

 

2.

2.

2.

 

3.

 

 

 

CHỨNG NHẬN CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC

THÀNH PHỐ (TỈNH)……………

Tôi……Công chứng viên Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)

· Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng dân sự đã được Nhà nước CHXHCNVN công bố ngày……tháng…..năm…..

· Căn cứ Nghị định số……..ngày……tháng……năm…….của Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCNVN về tổ chức và hoạt động Công chứng Nhà nước.

· Căn cứ bản qui định về quản lý Nhà nước đối với nhà thuộc sở hữu tư nhân tại thành phố (tỉnh)

CHỨNG NHẬN

Hợp đồng mua bán nhượng sở hữu nhà trên đây thực hiện bởi:

BÊN BÁN

Ông:………………………………………………………………………………

Bà:…………………………………………………………………………………

Bản hợp đồng trên đây đã bán đứt căn nhà số…đường (xóm, ấp)……phường (xã)

………………..quận (huyện, thị xã)………..thuộc sở hữu của ông bà theo các chứng từ sở hữu đã xuất trình trước mặt tôi cho:

BÊN MUA

Ông:…………………………………………………………………………………..

Bà:…………………………………………………………………………………….

Đã đồng ý mua đứt căn nhà nói trên.

Mọi bàn bạc, thảo luận về các điều kiện mua bán giữa hai bên đã diễn ra trước khi ký hợp đồng này và ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên ký tên dưới đây. Hôm nay hai bên tự nguyện ký kết hợp đồng này dưới hình thức Công chứng thư theo nguyện vọng của hai bên và theo pháp luật đã quy định.

Từ sau khi ký hợp đồng này, mọi thủ tục đăng ký trước bạ và đăng bộ hai bên phải thực hiện ngay theo luật định để bên B trọn quyền sở hữu.

Hai bên đã đọc lại toàn bộ bản hợp đồng và đã hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên và đã ký tên, lăn tay trước mặt tôi trong tình trạng tỉnh táo, sáng suốt.

Hai bên có đủ năng lực hành vi.

 

Công chức viên

Mẫu biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở

Mẫu biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Thủ tục hành chính Xem thêm