Mẫu cam kết an toàn phòng cháy chữa cháy

1 69

Mẫu bản cam kết an toàn phòng cháy chữa cháy

Mẫu cam kết an toàn phòng cháy chữa cháy là văn bản được sử dụng để các chủ thể kinh doanh cam kết thực hiện đúng các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Cam kết an toàn phòng cháy chữa cháy

CÔNG TY …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: ……

….…, ngày…tháng…năm…

BẢN CAM KẾT
(V/v thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy)

Kính gửi: …..

CÔNG TY: …

1. Địa chỉ trụ sở chính:

2. Đại diện theo pháp luật: ………………….. Chức vụ:

3. Điện thoại: ……………………….. Fax:

4. Giấy chứng nhận ĐKKD số………..do………cấp ngày….tháng…….năm……

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………

5. Kho hàng (khu vực chứa hàng)

– Tên:

– Địa chỉ:

– Điện thoại:……………………… Fax:

CÔNG TY ………… xin cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy , bảo vệ môi trường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với kho hàng (khu vực chứa hàng).

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu cam kết an toàn phòng cháy chữa cháy

Mẫu cam kết an toàn phòng cháy chữa cháy

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 69
Thủ tục hành chính Xem thêm