Mẫu cam kết, đề nghị cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT

1 4

Mẫu cam kết, đề nghị cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT là gì? Mẫu bản cam kết gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu cam kết, đề nghị cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT là gì?

Mẫu cam kết, đề nghị cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết, đề nghị cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết, đề nghị, thông tin thương nhân làm đơn...

2. Mẫu cam kết, đề nghị cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

V/v Cam kết và đề nghị cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày tháng…. năm….

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và lên viết tắt): ..................................

2. Điện thoại:................................... Fax:................................ E-mail: ...…....................

3. Mã số thuế:..........................................................................................…........….........

4. Địa chỉ giao dịch: .............................................................................................….......

5. Người đại diện pháp luật:......................................... số CMND/Hộ chiếu:.................

6. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo):...........................................................

Căn cứ Quyết định số …./2019/QĐ-TTg ngày ... tháng ... năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, tôi/chúng tôi đề nghị cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài theo Hợp đồng gia công số........., với chủng loại sản phẩm như sau:

STT

Tên sản phẩm

Mã HS

Xuất xứ

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài và các quy định khác của pháp luật./.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu cam kết, đề nghị cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT

Mẫu cam kết, đề nghị cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa CNTT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm