Mẫu chương trình Đại hội chi bộ/đảng bộ

1 1.143

Mẫu chương trình Đại hội chi bộ, đảng bộ

VnDoc.com mời các bạn tham khảo Mẫu chương trình Đại hội chi bộ, đảng bộ trong bài viết này. Chương trình Đại hội chi bộ, đảng bộ tại mỗi địa phương đều có cấu trúc giống nhau, theo từng phần đã được quy định.

Chương trình đại hội chi bộ, đảng bộ

Đối với đại hội đảng bộ, chi bộ tiến hành theo nhiệm kỳ, thực hiện đầy đủ các nội dung mà Điều lệ Đảng quy định thì nhiệm kỳ được tính theo thời điểm tiến hành đại hội. Số thứ tự đại hội tiếp nối theo thứ tự các nhiệm kỳ trước.

Những đảng bộ, chi bộ do chia tách, sáp nhập thì cách tính số thứ tự nhiệm kỳ đại hội là: số thứ tự đại hội qua các thời kỳ lịch sử (kể cả thời gian chia tách, sáp nhập) cộng thêm nhiệm kỳ hiện tại; đảng bộ, chi bộ được thành lập mới thì tính theo nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ của đảng uỷ bộ phận như nhiệm kỳ của đảng uỷ cơ sở; đảng uỷ bộ phận do đại hội đảng bộ bộ phận bầu; số lượng cấp uỷ viên của đảng uỷ bộ phận không quá 7 cấp uỷ viên.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Thư ký Đại hội.

5. Khai mạc Đại hội.

6. Thông qua báo cáo chính trị Đại hội.

7. Ý kiến tham luận, thảo luận.

8. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

9. Bầu Chi uỷ/BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020)

10. Bầu Bí thư Chi bộ.

11. Bầu Phó Bí thư Chi bộ.

12. Chi uỷ/BCH nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

14. Bế mạc Đại hội

15. Chào cờ. 

Đánh giá bài viết
1 1.143
Thủ tục hành chính Xem thêm