Mẫu công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng

1 9

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng để bạn đọc cùng tham khảo và có thể viết được mẫu công văn đề nghị thanh toán cho riêng mình nhé.

1. Định nghĩa mẫu công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng là gì?

Mẫu công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng.

2. Mẫu công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng

Công ty ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—–o0o—–

Số: ……

………., ngày….. tháng….. năm……….

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
(V/v: Thanh toán chi phí theo Hợp đồng)

Kính gửi: CÔNG TY ………………………………………………..

Dựa theo các thỏa thuận đã được xác lập tại Hợp đồng kinh tế số ………../HĐKT, ký ngày … tháng … năm 201…

Chúng tôi kính đề nghị Công ty ……………………………………… nhanh chóng thực hiện việc thanh toán toàn bộ số tiền đã ghi nhận trong Điều ….. Hợp đồng kinh tế số …………../HĐKT, để Bên chúng tôi có thể bàn giao lại máy như đã thỏa thuận, tránh việc máy sau khi được đưa về từ nhà sản xuất sẽ phải lưu tại kho công ty chúng tôi làm phát sinh thêm nhiều chi phí khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với những chi phí này khi đã quá thời hạn chậm thanh toán theo Hợp đồng.

Đề nghị quý công ty thanh toán theo thông tin sau:

Tài khoản ngân hàng số: ………………………………………………………………

Tại: Ngân hàng …………………………………………………..……………………

Chủ tài khoản: …………………………………………………….…………………..

Chi nhánh: …………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Đại diện công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng

Mẫu công văn đề nghị thanh toán tiền theo hợp đồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm