Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp Công văn giải thể công ty

Giới thiệu

Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì việc công ty bị phá sản, giải thể là điều không thể tránh khỏi. Làm thế nào để hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp? Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp được thông báo đến chi cục thuế - nơi quản lý trực tiếp đơn vị để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn giải thể doanh nghiệp tại đây.

Luật Doanh Nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

CÔNG TY ……..
-----------

Số:     /CV/20….
V/v: Giải thể doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------ 

                    Hà Nội, ngày.....tháng......năm 20.....

 Kính gửi: Chi cục thuế ………………………………………………………………...

Công ty …...….............………..được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số......................

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………......

Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………..........

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………........

Vì lý do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả ………………………………………......

……………………………………………………………………………………………..............

Căn cứ vào Điều 158 của Luật Doanh Nghiệp ngày 29/11/2005 về thủ tục giải thể doanh nghiệp, Công ty …………………………. quyết định giải thể doanh nghiệp (Quyết định được gửi kèm theo công văn), đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.

Vậy chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể theo đúng Luật định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
Cục thuế tp Hà Nội
Chi cục thuế ……….
Sở kế hoạch và đầu tư ………..
LưuVP

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Giám đốc 

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh