Mẫu công văn xác nhận yêu cầu rút vốn thực hiện dự án

1 6

Mẫu công văn xác nhận yêu cầu rút vốn thực hiện dự án là gì? Mẫu công văn được trình bày như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu công văn xác nhận yêu cầu rút vốn thực hiện dự án là gi?

Mẫu công văn về việc xác nhận yêu cầu rút vốn thực hiện dự án là mẫu bản công văn được lập ra để xác nhận về yêu cầu rút vốn thực hiện dự án. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận...

2. Mẫu công văn xác nhận yêu cầu rút vốn thực hiện dự án

CÔNG TY CP

TẬP ĐOÀN ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: …………

…………., ngày …. tháng …. năm 201…

CÔNG VĂN XÁC NHẬN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………..

Trong thời gian vừa qua công ty của chúng tôi đã gửi văn bản tới Công ty Cổ phần ……….. công văn số …/201…/CV-….. xin rút phần vốn góp thực hiện dự án …………………………… , sự việc trên vẫn đang trong quá trình giải quyết, để tránh những phức tạp không cần thiết, nay Công ty Cổ phần tập đoàn …………… lập văn bản này để xác nhận rõ vấn đề sau:

– Xác nhận CÔNG TY CỔ PHẦN ………….. sẽ làm việc trực tiếp và duy nhất chỉ với CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ………………….. đại diện là ông …………….. về yêu cầu rút phần vốn góp thực hiện dự án trên, thông qua số tài khoản của Công ty Cổ phần tập đoàn …………… là: ……………………………… thuộc Ngân hàng công thương chi nhánh …….., không làm việc thông qua bất kỳ một cá nhân hay tổ chức trung gian nào khác.

Đề nghị quý công ty xem xét giải quyết dứt điểm cụ thể vấn đề trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT, NV;

– …

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Mẫu công văn xác nhận yêu cầu rút vốn thực hiện dự án

Mẫu công văn xác nhận yêu cầu rút vốn thực hiện dự án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm