Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-B L ĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Đánh giá bài viết
1 993
Việc làm - Nhân sự Xem thêm