Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động

1 712

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-B L ĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

1 712
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động để xem.
Việc làm - Nhân sự Xem thêm