Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu

1 522

Đơn đăng ký thay đổi thời khóa biểu

Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu dùng cho trường hợp giáo viên bận việc cá nhân nên muốn thay đổi lịch dạy của mình. Mẫu đơn trình lên để nhà trường sắp xếp lại lịch dạy cho phù hợp. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu như sau:

ĐƠN VỊ: ………………………………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU

TUẦN:………..

I. THAY ĐỔI LỊCH CỐ ĐỊNH TRÊN HỆ THỐNG

(Khi thay đổi lịch cố định trên hệ thống GV cần căn cứ TKB của lớp và chú ý sự thay đổi lịch của GV khác)

II. THAY ĐỔI LỊCH HÀNG TUẦN

Lưu ý:

- Tất cả những thay đổi lịch hàng tuần đều quy về 2 trường hợp: Cắt lịchDạy bù

- GV cần điền đúng và đủ các thông tin theo mẫu sau.

1. Báo cắt lịch

STT

Ngày

Thứ

Tên giảng viên

(Mã GV)

Lớp

Học phần (Mã học phần)

Tiết bắt đầu

Số tiết

Lý do

                 
                 

(Cần có lý do chính đáng mới duyệt cắt lịch)

2. Đăng ký dạy bù

STT

Ngày

Thứ

Tên giảng viên

(Mã GV)

Lớp

Học phần (Mã học phần)

Tiết bắt đầu

Số tiết

Ghi chú

                 
                 

                                                      GIÁO VỤ KHOA

Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu

Đơn xin đổi thời khóa biểu

Đánh giá bài viết
1 522
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm