Mẫu đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu qua mạng

1 5

Mẫu đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu qua mạng là gì? Mẫu đánh giá gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu qua mạng là gì?

Mẫu đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu qua mạng là mẫu bản đánh giá được lập ra để đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu qua mạng. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá, kết quả đánh giá...

2. Mẫu đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu qua mạng

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu _________ (Hệ thống tự động trích xuất tên của từng Nhà thầu theo thứ tự trong biên bản mở thầu)

Stt

Nội dung đánh giá trong E-HSMT

Kết quả đánh giá

Nhận xét của chuyên gia

Đạt

Không đạt

 

1

Bảo đảm dự thầu(1)

 

 

 

2

Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh(2)

 

 

 

3

Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)(3)

 

 

 

4

Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu(2)

 

 

 

4.1

Hạch toán tài chính độc lập(2)

 

 

 

4.2

Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật(2)

 

 

 

4.3

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu(2)

 

 

 

4.4

Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu(2)

 

 

 

4.5

Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp(4)

 

 

 

KẾT LUẬN

 

 

 

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tổ chuyên gia đánh giá theo bản scan thư bảo lãnh.

(2) Hệ thống tự động đánh giá.

(3) Tổ chuyên gia đánh giá theo bản scan thỏa thuận liên danh.

(4) Chỉ áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu ≤ 5 tỷ đồng. Hệ thống tự động đánh giá.

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại cột "nhận xét của tổ chuyên gia".

Mẫu đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu qua mạng

Mẫu đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu qua mạng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm