Mẫu đánh giá về năng lực kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng

1 2

Mẫu đánh giá về năng lực kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng là gì? Mẫu đánh giá gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đánh giá về năng lực kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng là gì?

Mẫu đánh giá về năng lực kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng là mẫu bản đánh giá được lập ra để đánh giá về năng lực kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá, thông tin về kết quả đánh giá...

2. Mẫu đánh giá về năng lực kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

E-HSDT của nhà thầu: _________ (Hệ thống tự động trích xuất tên của từng nhà thầu theo thứ tự trong biên bản mở thầu)

a) Đánh giá về nhân sự chủ chốt:

Stt

E-HSMT(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhận xét của tổ chuyên gia(4)

 

Số lượng, vị trí công việc

Trình độ chuyên môn

Tổng số năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm trong công việc tương tự

 

Đạt

Không đạt

 

Kết luận

 

 

 

b) Đánh giá về thiết bị thi công:

Stt

E-HSMT(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhận xét của tổ chuyên gia(4)

Đạt

Không đạt

 

Loại thiết bị và đặc điểm

Số lượng

 

 

 

 

Kết luận

 

 

 

 

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1): Hệ thống tự động trích xuất thông tin trong E-HSMT;

(2): Hệ thống tự động trích xuất tóm tắt thông tin trong E-HSDT;

(3), (4): Tổ chuyên gia đánh giá dựa trên thông tin mà nhà thầu kê khai, nêu ý kiến nhận xét trong trường hợp đánh giá là không đạt.

Mẫu đánh giá về năng lực kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng

Mẫu đánh giá về năng lực kỹ thuật của hồ sơ dự thầu qua mạng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm