Mẫu danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

Mẫu bảng danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

Mẫu bảng danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về danh mục các nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin của các nguyên liệu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu như sau:

CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC

STT

Tên nguyên liệu

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên công ty sản xuất nguyên liệu

Tên nước (nơi sản xuất nguyên liệu

Tên thuốc thành phẩm

SĐK thuốc thành phẩm

Ngày cấp SĐK

Thời hạn hiệu lực SĐK

Ngày công bố, số văn bản công bố

Tên Công ty sản xuất thuốc thành phẩm

1

2

3

Mẫu bảng danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

Mẫu bảng danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

Đánh giá bài viết
1 38
Thủ tục hành chính Xem thêm