Mẫu danh sách báo cáo ĐMC, ĐTM, đề án, dự án được phê duyệt

Mẫu danh sách báo cáo ĐMC, ĐTM, đề án, dự án được phê duyệt là gì? Mẫu danh sách báo cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

1. Định nghĩa mẫu danh sách báo cáo ĐMC, ĐTM, đề án, dự án được phê duyệt là gì?

Mẫu danh sách báo cáo ĐMC, ĐTM, đề án, dự án được phê duyệt là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách báo cáo dự án, đề án. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường.

2. Mẫu danh sách báo cáo ĐMC, ĐTM, đề án, dự án được phê duyệt

Danh sách báo cáo ĐMC, ĐTM, đề án, phương án, kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thành phố...)

TT

Tên Dự án

Lĩnh vực

Địa điểm dự án

Số Quyết định phê duyệt

Tên Cơ quan phê duyệt

Ngày ký

Ghi chú

I

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

1

……..

 

 

 

 

 

 

2

……..

 

 

 

 

 

 

3

……..

 

 

 

 

 

 

II

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

1

……..

 

 

 

 

 

 

2

……..

 

 

 

 

 

 

3

……..

 

 

 

 

 

 

Mẫu danh sách báo cáo ĐMC, ĐTM, đề án, dự án được phê duyệt

Mẫu danh sách báo cáo ĐMC, ĐTM, đề án, dự án được phê duyệt

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm