Mẫu danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

1 3

Mẫu danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là gì? Mẫu danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là gì?

Mẫu danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Mẫu nêu rõ danh sách cơ sở, thông tin sử dụng năng lượng trọng điểm... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Tỉnh, Thành phố/

Tập đoàn/ Tổng Công ty

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM ...

(Dùng cho cơ quan Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực - sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, quản lý tòa nhà văn phòng, cơ sở dịch vụ, thương mại, giao thông vận tải)

Số TT

Tên cơ sở

Địa chỉ, Điện thoại, email, fax

Ngành nghề SX, kinh doanh chính (1)

Tiêu thụ năng lượng năm 201x

Quy đổi (TOE)

Ghi chú

Điện (kWh)

Than (tấn)

DO (tấn)

FO (tấn)

Xăng (tấn)

Khí (m3)

Khác (số đo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Phân loại theo ngành nghề (SX Công nghiệp, SX nông nghiệp, tòa nhà, dịch vụ thương mại, giao thông vận tải); nếu có thể, mở rộng đến phân ngành Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Mẫu danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Mẫu danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm