Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

1 4

Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là gì? Mẫu danh sách gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là gì?

Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là mẫu bản danh sách được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Mẫu nêu rõ danh sách đề nghị, thông tin đăng ký hành nghề...

2. Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán:...................

Địa chỉ:..........................................................................................

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán)

Đơn vị (tên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán):........................... đề nghị Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho các cá nhân có tên trong danh sách sau:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán(1) (quốc tịch)

Chức vụ

Chứng chỉ KTV

Thời hạn hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian đến......

Nam

Nữ

 

 

Số

Ngày cấp

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết:

- Các cá nhân có tên trên có đủ điều kiện đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và hiện đang làm việc theo hợp đồng lao động toàn thời gian tại.... (tên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán):............. theo quy định của pháp luật về kế toán.

- Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các cá nhân có tên ở trên theo quy định của pháp luật về kế toán.

 

......, ngày.... tháng... năm....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Người Việt Nam ghi quê quán (tỉnh, thành phố trực thuộc TW); Người nước ngoài ghi quốc tịch.

Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm