Mẫu danh sách đoàn viên ưu tú đủ điều kiện giới thiệu phát triển đảng

Mẫu danh sách về đoàn viên ưu tú đủ điều kiện giới thiệu phát triển đảng

Mẫu danh sách về đoàn viên ưu tú đủ điều kiện giới thiệu phát triển đảng là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về việc đoàn viên ưu tú đủ điều kiện giới thiệu phát triển đảng. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin của đoàn viên ưu tú, quá trình tham gia hoạt động đoàn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách về đoàn viên ưu tú đủ điều kiện giới thiệu phát triển đảng như sau:

ĐOÀN ...................

BCH ĐOÀN KHOA ...............

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

.............., ngày...tháng...năm...

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIỚI THIỆU PHÁT TRIỂN ĐẢNG
ĐỢT THÁNG … NĂM 20…

TT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

LỚP

ĐIỂM HỌC TẬP

ĐIỂM RÈN LUYỆN

QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG

CHỨC VỤ
(Nếu có)

THỜI GIAN HỌC

Năm học (20…-20…)

HK ... (20…_20...)

Năm học (20…-20…)

HK ... (20…_.20..)

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA

TM. BCH ĐOÀN KHOA
BÍ THƯ

Mẫu danh sách về đoàn viên ưu tú đủ điều kiện giới thiệu phát triển đảng

Mẫu danh sách về đoàn viên ưu tú đủ điều kiện giới thiệu phát triển đảng

Đánh giá bài viết
1 1.171
Thủ tục hành chính Xem thêm