Mẫu danh sách đoàn viên ưu tú tham dự lớp tìm hiểu về đảng

Mẫu danh sách đoàn viên ưu tú được tham dự lớp tìm hiểu về đảng

Mẫu danh sách đoàn viên ưu tú được tham dự lớp tìm hiểu về đảng là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách đoàn viên ưu tú được tham dự lớp tìm hiểu về đảng. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin của đoàn viên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách đoàn viên ưu tú được tham dự lớp tìm hiểu về đảng như sau:

ĐOÀN KHOA…………………

BCH CHI ĐOÀN ………………….

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

.................., ngày...tháng...năm...

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ THAM DỰ LỚP TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG
ĐỢT THÁNG … NĂM 20…

TT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

LỚP

ĐIỂM HỌC TẬP

ĐIỂM RÈN LUYỆN

QUÁ TRÌNH THAM GIA HOẠT ĐỘNG

CHỨC VỤ

Năm học (20…-20…)

HK ... (20…_20...)

Năm học (20…-20…)

HK ... (20…_.20..)

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA

TM. BCH ĐOÀN KHOA
BÍ THƯ

Mẫu danh sách đoàn viên ưu tú được tham dự lớp tìm hiểu về đảng

Mẫu danh sách đoàn viên ưu tú được tham dự lớp tìm hiểu về đảng

Đánh giá bài viết
1 1.066
Thủ tục hành chính Xem thêm