Mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

1 4

Mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là gì?

Mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách ghi chép giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin giảng viên...

2. Mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (K: …. )

Thời gian khoá học từ ngày … tháng… năm … đến ngày …. tháng .. năm…

(Kèm theo Quyết định mở lớp số: ….. ngày…. tháng ….năm ……)

Số

TT

Chuyên đề

Số giờ

Họ và tên Giảng viên

Học hàm,học vị

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số năm công tác thực tế

1

2

3

4

5

6

7

8

01

 

Kinh tế vĩ mô

16

Trần Văn B

PGS.TS

Trưởng bộ môn

ĐH KTQD

18 năm

 

….…, ngày…tháng…năm…

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

Mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm