Mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

1 3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bản danh sách.

1. Định nghĩa mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là gì?

Mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách học viên đạt yêu cầu trong khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng. Mẫu nêu rõ thông tin của học viên...

2. Mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU

KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (K: …. )

Thời gian khoá học từ ngày … tháng… năm … đến ngày …. tháng .. năm…

(Kèm theo Quyết định mở lớp số: ….. ngày…. tháng ….năm ……)

Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi sinh

Chức vụ,đơn vị công tác

Bằng cấp

Ngành đào tạo

Thời gian thực tế công tác TC, KT, Kiểm toán

Xếp loại

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

 

Nguyễn Văn A

 

1975

 

Hà Nội

Kế toán tổng hợp Công ty XD số 1

Đại học

Tài chính, kế toán

5 năm

Khá

Ghi chú: Giữa các trang của Danh sách phải có dấu giáp lai của đơn vị.

 

….…, ngày…tháng…năm…

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

Mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm