Mẫu danh sách kiểm định viên

1 15

Mẫu bản danh sách kiểm định viên

Mẫu danh sách kiểm định viên là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về số lượng kiểm định viên. Mẫu nêu rõ thông tin của kiểm định viên... Mẫu được ban hành theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Danh sách kiểm định viên

(TÊN TỔ CHỨC)………………………

DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH VIÊN

STT

Họ và tên

Số hiệu kiểm định viên (nếu có)

Phạm vi kiểm định

Số hợp đồng lao động/loại hợp đồng lao động

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu danh sách kiểm định viên

Mẫu danh sách kiểm định viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm