Mẫu danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị

1 3

Mẫu danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị là gì? Mẫu bản danh sách nhân sự gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị là gì?

Mẫu danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị. Mẫu nêu rõ danh sách nhân sự, vị trí việc làm...

2. Mẫu danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

.....1 ….., ngày….tháng…..năm 20….

DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

TT

Họ và tên

Vị trí việc làm

Chế độ làm việc (2)

Các giấy tờ kèm theo

Ghi chú

1.

…………

Bác sỹ phụ trách chuyên môn kỹ thuật

 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp bác sỹ.

2. Bản sao chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

 

2.

…………

Nhân viên hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh

 

Bản sao bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành y trở lên.

 

3.

…………

Nhân viên tư vấn

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y hoặc trung cấp dược hoặc trung cấp xã hội trở lên.

 

4.

…………

Nhân viên cấp phát thuốc

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y hoặc trung cấp dược trở lên.

 

5.

…………

Nhân viên bảo quản thuốc

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp dược trở lên.

 

6.

…………

Nhân viên xét nghiệm

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y, dược, sinh học, hóa học trở lên.

 

7.

…………

Nhân viên hành chính

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

 

8.

…………

Nhân viên bảo vệ

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

1 Địa danh

2 Ghi rõ làm việc toàn thời gian hay kiêm nhiệm

Mẫu danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị

Mẫu danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm