Mẫu danh sách trẻ em 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa

1 32

Mẫu danh sách trẻ em được hỗ trợ tiền ăn trưa

Mẫu danh sách trẻ em được hỗ trợ tiền ăn trưa là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về số trẻ em được hỗ trợ tiền ăn trưa. Mẫu nêu rõ thông tin của các trẻ được hỗ trợ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách trẻ em được hỗ trợ tiền ăn trưa như sau:

Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

Trường: ................................................

DANH SÁCH TRẺ EM 5 TUỔI ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA

Đối tượng: .........................................................................................

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số tiền được hỗ trợ/tháng

Số tháng

Kinh phí hỗ trợ

Ghi chú

             
             
             
             
             
             
             

Mẫu danh sách trẻ em được hỗ trợ tiền ăn trưa

Mẫu danh sách trẻ em được hỗ trợ tiền ăn trưa

Đánh giá bài viết
1 32
Thủ tục hành chính Xem thêm