Mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

1 4

Mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thể hiểu rõ hơn và có thể lập mẫu danh sách các viên chức nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT là gì?

Mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách các viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng. Mẫu nêu rõ thông tin viên chức...

2. Mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO THUỘC ĐỐI TƯỢNG HOÀN THUẾ GTGT

Số TT

No.

Tên

Name

Quốc tịch

Nationality

Chức danh

Position

Hộ chiếu/CMND số

Passport or Identify number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

Mẫu danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm