Mẫu đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, văn phòng bán vé

1 2

Mẫu đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, văn phòng bán vé là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, văn phòng bán vé là gì?

Mẫu đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, văn phòng bán vé là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, văn phòng bán vé. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin văn phòng đại diện, văn phòng bán vé...

2. Mẫu đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, văn phòng bán vé

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......., ngày.... tháng..... năm.......

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG BÁN VÉ

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Tên hãng hàng không (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):

Tên hãng hàng không viết tắt (nếu có):..........................................................................

Quốc tịch của hãng hàng không:....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)................

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:..................................................................

Do:................................ cấp ngày...... tháng...... năm..... tại...........................................

Lĩnh vực hoạt động chính:..............................................................................................

Vốn điều lệ:.....................................................................................................................

Số tài khoản:......................................... Tại Ngân hàng:................................................

Điện thoại:....................... Fax:............... Email:................ Website (nếu có)................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:.......................................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................................

Quốc tịch:........................................................................................................................

Tóm tắt quá trình hoạt động của hãng hàng không........................................................

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và/hoặc Văn phòng bán vé (vé hành khách và/hoặc vận đơn hàng không) tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Tên của Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé:............................................................

Tên viết tắt (nếu có):.......................................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):.........................................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé: (ghi rõ số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)...............................................................................

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động)

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé:

Họ và tên:............................................................... Giới tính:........................................

Quốc tịch:........................................................................................................................

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:................................................................................

Do:................................................. cấp ngày..... tháng..... năm tại.................................

Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung văn bản đề nghị và hồ sơ kèm theo.

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

-......................;

-......................;

-......................

Đại diện có thẩm quyền của hãng hàng không
(ghi rõ chức danh cụ thể ký tên, đóng dấu)

Mẫu đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, văn phòng bán vé

Mẫu đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, văn phòng bán vé

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm