Mẫu dịch sổ hộ khẩu tiếng Anh

1 6.439

Dịch sổ hộ khẩu sang tiếng Anh

Hộ khẩu là một cuốn sổ ghi rõ về mối quan hệ trong một gia đình dùng để quản lý nhân khẩu. Sổ hộ khẩu do cơ quan công an cấp. Trong nhiều trường hợp, như làm hồ sơ du lịch nước ngoài, làm hồ sơ du học... sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác cần được dịch sang tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo mẫu sổ hộ khẩu được dịch sang tiếng Anh trong bài viết này của VnDoc.com.

Thủ tục tách sổ hộ khẩu

Hướng dẫn thủ tục nhập hộ khẩu

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu

Mẫu dịch sổ hộ khẩu tiếng Anh

Mời các bạn tham khảo bản text của Mẫu dịch sổ hộ khẩu tiếng Anh:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
INDEPENDENCE – FREEDOM – HAPPINESS
————————

HO CHI MINH CITY

HOUSEHOLD REGISTRATION BOOK

Full Name of Householder: …………………….............................................................

House No: …………………………………………..........................................................

Street: …………………………………………….............................................................

Ward, ………………...........… Village: …………………................................................

District, Town: ……………………………………............................................................

No. ……………

HOUSEHOLDER
——————————

Full Name: …………………………………………………..............................................

Codename: ………………………………………………................................................

Date of Birth: ……………...................……… Male/Female: ………............................

Place of Birth: ……………………………………………...............................................

Native Place: ……………………………………………….............................................

Ethnic Group: ……………….........................…… Religion: …………….....................

Occupation: ………………………………………………..............................................

Working Place: …………………………………………….............................................

ID Card Number: …………………………………………..............................................

Date of Issue: …........................…… Place of Issue …………………….....................

Date of Arrival: ………………………………………….............................................….

Place of Residence before Arrival: ………………….........................................……...

 …………………..........................................................................................................

On Behalf of ……………………………………............................................................

……………………......................................................................................................

(Signed and Sealed)

…………………………………..

Đánh giá bài viết
1 6.439
Thủ tục hành chính Xem thêm