Mẫu điện trả lời tra soát

1 5

Mẫu điện trả lời tra soát là gì? Mẫu điện trả lời tra soát gồm những nội dung nào và được trình bày ra sao. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu điện trả lời tra soát là gì?

Mẫu điện trả lời tra soát là mẫu điện trả lời được lập ra để tra lời về việc tra soát các giao dịch ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung trả lời, thông tin các giao dịch...

2. Mẫu điện trả lời tra soát

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
-------

Mẫu số TTLNH-09

ĐIỆN TRẢ LỜI TRA SOÁT

Loại đồng tiền: ……………

Số điện trả lời: ………………………………. Ngày, giờ lập: ………………………..

Ngân hàng gửi lệnh: ……………………………………………………………………

Thông tin giao dịch gốc

Số giao dịch: ………….. Ngày giao dịch: …………. Loại tiền ……….Số tiền: …….

Ngân hàng gửi: ………………………………………………………………………..

Ngân hàng nhận: ………………………………………………………………………

Nội dung yêu cầu tra soát………………………………………………………………

Nội dung trả lời ……………………………………………………………………….

KẾ TOÁN

KIỂM SOÁT

CHỦ TÀI KHOẢN

Mẫu điện trả lời tra soát

Mẫu điện trả lời tra soát

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm