Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú

1 30

Mẫu đơn bảo lãnh để cấp thẻ tạm trú

Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú là đơn được lập ra để xin được bảo lãnh cấp thẻ tạm trú. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn bảo lãnh để cấp thẻ tạm trú

Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú

Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được bảo lãnh cấp thẻ tạm trú.

Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú gồm những nội dung:

+ Thông tin người bảo lãnh

+ Thông tin người được bảo lãnh

+ Nội dung xin bảo lãnh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 30
Thủ tục hành chính Xem thêm