Mẫu đơn đăng ký bên liên quan vụ việc điều tra phòng vệ thương mại

1 2

Mẫu đơn đăng ký bên liên quan vụ việc điều tra phòng vệ thương mại là gì? Mẫu đơn đăng ký gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký bên liên quan vụ việc điều tra phòng vệ thương mại là gì?

Mẫu đơn đăng ký bên liên quan vụ việc điều tra phòng vệ thương mại là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc đăng ký bên liên quan vụ việc điều tra phòng vệ thương mại. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký... Mẫu được ban hành theo Thông tư 37/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu đơn đăng ký bên liên quan vụ việc điều tra phòng vệ thương mại

ĐƠN ĐĂNG KÝ BÊN LIÊN QUAN
VỤ VIỆC ĐIỀU TRA PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Tên vụ việc: ...............................................................................................................

Mã vụ việc: .................................................................................................................

Kính gửi: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Tên tôi là:

Chức danh:

Công ty, đơn vị (nếu là cá nhân thì ghi rõ là “cá nhân”):

(kèm theo địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email)

Đối tượng1:

đăng ký tham gia là bên liên quan của vụ việc điều tra phòng vệ thương mại nêu trên, đề nghị Cơ quan điều tra xem xét chấp thuận tư cách bên liên quan của tôi.

Tôi không có đại diện pháp lý…. hoặc … Tôi có đại diện pháp lý2 là:

(kèm theo địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email)

 

Người nộp đơn
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

________________

1 Đối tượng: đề nghị nêu rõ theo quy định tại khoản 1 Điều 74 của Luật Quản lý ngoại thương (ví dụ: Bên yêu cầu, bên bị yêu cầu, nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu nước ngoài,....)

2 Trong trường hợp đăng ký có đại diện tư vấn pháp lý

Mẫu đơn đăng ký bên liên quan vụ việc điều tra phòng vệ thương mại

Mẫu đơn đăng ký bên liên quan vụ việc điều tra phòng vệ thương mại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm