Mẫu đơn đề nghị áp dụng công nghệ mới vào sản xuất

1 9

Mẫu đơn đề nghị về việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất

Mẫu đơn đề nghị áp dụng công nghệ mới vào sản xuất là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Mẫu nêu rõ thông tin của người đề nghị, công nghệ xin được áp dụng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị về việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
V/v: Áp dụng công nghệ mới vào sản xuất.

Kính gửi: Chủ tịch hội đồng sáng kiến Công ty ……

– Căn cứ Hợp đồng lao động số…

Tôi tên là: ………………………………. Sinh ngày:……………………………….

Số CMND: ……………………………….……………………………….………….

Số điện thoại: ……………………………….……………………………….……….

Đơn vị công tác: ……………………………….……………………………….……

Địa chỉ: ……………………………….……………………………….…………….

Trong quá trình công tác tại đơn vị, nhận thấy năng suất chất lượng sản phẩm xuất khẩu còn thấp. Công nghệ chưa được thân thiện với môi trường, tỷ lệ cạnh tranh cao, sản phẩm chưa đa dạng. Tôi làm đơn đề nghị xét công nhận sáng kiến áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức hút với thị trường tiêu thụ trong nước vào nước ngoài.

Xét thấy theo Điều 7 Hợp đồng lao động số… được ký giữa tôi với công ty quy định

“Điều 7. Sáng kiến trong công việc

…”

Tôi đề nghị: – Công ty xem xét sáng kiến áp dụng công nghệ mới vào sản xuất (áp dụng băng tải than vào dây chuyền sản xuất than).

Rất mong Chủ tịch hội đồng sáng kiến xem xét đề nghị của tôi!

Tôi xin chân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

Mẫu đơn đề nghị áp dụng công nghệ mới vào sản xuất

Mẫu đơn đề nghị áp dụng công nghệ mới vào sản xuất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Thủ tục hành chính Xem thêm