Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

1 6

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là gì? Mẫu đơn đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Mẫu nêu rõ thông tin doanh nghiệp, nội dung đề nghị cấp phép...

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là mẫu đơn được lạp ra để đề nghị về việc cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp gồm những nội dung:

Thông tin tổ chức cá nhân ra đề nghị

Nội dung đề nghị

Thông tin sản xuất rượu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm