Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo hoặc sửa chữa

1 12

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo hoặc sửa chữa là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo hoặc sửa chữa là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo hoặc sửa chữa là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép xây dựng cải tạo sửa chữa. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, nội dung cải tạo sửa chữa...

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo hoặc sửa chữa

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo hoặc sửa chữa

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo hoặc sửa chữa là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép xây dựng cải tạo hoặc sửa chữa.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo hoặc sửa chữa nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung đề nghị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm