Mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

1 20

Mẫu đơn xin cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Mẫu đơn xin cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để xin được cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đề nghị... Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài như sau:

……….…(1)…………
-------

(QUỐC HIỆU /BIỂU TƯỢNG
CỦA ... (1) ... nếu có)
---------------

Số: ………

……….., ngày…… tháng…… năm……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài
……………………(1)……………………..

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài: ……………………….(2)..........................................

Được thành lập theo: ………………………………………..(3).........................................

Có trụ sở tại: ........................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………Fax:....................................................................

E-mail: ……………………………………..Website:.........................................................

Lĩnh vực hoạt động chính:...................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Xin phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục tại Việt Nam với nội dung sau:

1. Tên Văn phòng đại diện:

Tên tiếng Việt: ……………………………………………(4)...........................................

Tên tiếng nước ngoài: ........................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ..........................................................................................................

2. Địa chỉ đặt trụ sở Văn phòng đại diện: .......................................................................

3. Trưởng Văn phòng đại diện:

Họ và tên: ……………...…………..(5)………………….. Giới tính (Nam, nữ): .............

Sinh ngày ……….. tháng ………… năm ………… Quốc tịch: ........................................

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: …………………………… (6) .....................................

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................

Do: ………………………… cấp ngày …… tháng …… năm ……. tại: ..........................

4. Nội dung hoạt động: .....................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Thời hạn hoạt động: .....................................................................................................

.............................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn xin phép và Hồ sơ gửi kèm;

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện giáo dục của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

 

Đại diện theo pháp luật của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm bao gồm:
-

Ghi chú:

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài;

(2) Ghi tên bằng chữ in hoa;

(3) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành;

(4) Ghi tên bằng chữ in hoa;

(5) Ghi tên bằng chữ in hoa;

(6) Ghi rõ địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc sẽ đến thường trú tại Việt Nam.

Mẫu đơn xin cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Mẫu đơn xin cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Đánh giá bài viết
1 20
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm