Mẫu đơn đề nghị giải thích, hướng dẫn về việc thu phí dịch vụ giữ xe

1 19

Mẫu đơn đề nghị về việc giải thích, hướng dẫn thu phí dịch vụ giữ xe

Mẫu đơn đề nghị giải thích, hướng dẫn về việc thu phí dịch vụ giữ xe được sử dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức muốn được giải thích rõ về mức phí áp dụng và trường hợp tính phí đối với bản thân. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị về việc giải thích, hướng dẫn thu phí dịch vụ giữ xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
GIẢI THÍCH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THU PHÍ DỊCH VỤ GIỮ XE

Kính gửi: – Ông …… – Trưởng phòng cảnh sát giao thông …..

· Căn cứ: – Quyết định số 25/ 2017/ QĐ – UBND tỉnh …

Tên tôi là: …..

CMND: …… cấp tại ….. ngày cấp …./…../…..

Địa chỉ thường trú: ….

Số điện thoại liên lạc: ….

Địa chỉ hiện tại: ….

Sau đây tôi xin trình bày về nội dung vụ việc:

Ngày 15/03/2019, xe ô tô của tôi có va chạm với xe ô tô khác dẫn đến việc 2 xe đều hư hỏng nặng. Tôi đề nghị chủ phương tiện hòa giải thông thường và tự sửa xe nhưng chủ phương tiện không đồng ý và báo cho cơ quan công an để tạm giữ phương tiện. Đến ngày 03/04/2019 sau nhiều buổi thảo luận thì phía công an kết luận 2 bên đều không có lỗi sai và tư hòa giải. Sau đó, tôi ra bãi tạm thu giữ xe để lấy phương tiện về thì phải nộp phí gửi xe ở đó là 1.500.000 đồng.

Xét thấy phụ lục II của quy định số 25/2017/QĐ – UBND tỉnh Đà Nẵng có quy định:

“ Phục lục II

GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Đối với giữ xe vi phạm trật tự an toàn giao thông)

Ghi chú:

1.Trường hợp phương tiện giao thông bị tạm giữ nhưng sau đó xác định người sử dụng phương tiện giao thông không có lỗi trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông thì người sử dụng phương tiện giao thông không phải nộp tiền trông giữ phương tiện; nếu người sử dụng phương tiện giao thông đã nộp tiền thì đơn vị thu phải hoàn trả lại tiền đã thu cho người sử dụng phương tiện. Trường hợp đơn vị thu tiền là đơn vị chuyên trông giữ phương tiện thì đơn vị ra quyết định tạm giữ phải trả cho đơn vị chuyên trông giữ phương tiện khoản tiền trông giữ xe này từ số tiền xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ mà đơn vị được phân bổ theo dự toán để sử dụng cho công tác an toàn giao thông.

……”

Nhận thấy trong trường hợp này, do phía công an xác định tôi không có lỗi trong việc tham gia giao thông nên tôi không phải phải nộp tiền trông giữ phương tiện.

Tôi đề nghị: Ông …… – Trưởng phòng cảnh sát giao thông

– Trả lời về việc thu phí gửi xe ở bãi tạm giữ xe cho tôi.

Xin cảm ơn.

Trân trọng!

 

Người làm đơn

Mẫu đơn đề nghị giải thích, hướng dẫn về việc thu phí dịch vụ giữ xe

Mẫu đơn đề nghị giải thích, hướng dẫn về việc thu phí dịch vụ giữ xe

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 19
Thủ tục hành chính Xem thêm