Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp Đơn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp

Giới thiệu

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp nằm trong thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp được gửi lên Trung tâm dịch vụ việc làm để hoàn thành hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

Mẫu đơn đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp như sau: 

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp nằm trong thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH được trình bày cụ thể dưới đây, mời các bạn tham khảo:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***-------

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm........................

Tên tôi là:.......................................Sinh ngày:.....................................Nam, Nữ:............

Số chứng minh nhân dân:...............................................................................................

Ngày cấp:..............................................................................Nơi cấp:...........................

Số sổ BHXH:.................................................................................................................

Số điện thoại:.....................................................Địa chỉ email: (nếu có)...........................

Dân tộc:.......................................................................Tôn giáo:....................................

Số tài khoản:(ATM nếu có)......................................... Tại ngân hàng:...............................

Trình độ đào tạo:............................................................................................................

Ngành nghề đào tạo:.......................................................................................................

Nơi thường trú (1):..........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (2):..........................................................................................................

Ngày.........................................., tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) tại địa chỉ:....................................................................................................................

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:.......................................................

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:........................................................................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ...........................................................................tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):........................

Kèm theo Đề nghị này là (3)......................................................và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   ........, ngày ... tháng ... năm ....
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

.........., ngày ....... tháng ..... năm .......
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo một số biểu mẫu khác như:

Đơn đề nghị xét tiếp tục học

Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Bảo hiểm