Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

26 148.526

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp nằm trong thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH và được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết 93/NQ-CP về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân. Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp được gửi lên Trung tâm dịch vụ việc làm để hoàn thành hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.

Mẫu đơn đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc nằm trong thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH được trình bày cụ thể dưới đây, mời các bạn tham khảo:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***-------

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm........................

Tên tôi là:.......................................Sinh ngày:.....................................Nam, Nữ:............

Số CMTND/Số định danh cá nhân:................................................................................

 

Số sổ BHXH:.................................................................................................................

Số điện thoại:.....................................................Địa chỉ email: (nếu có)...........................

Số tài khoản:(ATM nếu có)......................................... Tại ngân hàng:...............................

Trình độ đào tạo:............................................................................................................

Nơi ở hiện tại:.................................................................................................................

Ngành nghề đào tạo:.......................................................................................................

Ngày.........................................., tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) tại địa chỉ:....................................................................................................................

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:.......................................................

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:........................................................................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ...........................................................................tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):........................

Kèm theo Đề nghị này là (1)......................................................và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

  ........, ngày ... tháng ... năm ....
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

.........., ngày ....... tháng ..... năm .......
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo một số biểu mẫu khác như:

Đơn đề nghị xét tiếp tục học

Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

Đánh giá bài viết
26 148.526
Bảo hiểm Xem thêm