Mẫu đơn đề nghị kiểm tra lại lương tháng

1 9

Mẫu đơn đề nghị về việc kiểm tra lại lương tháng

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra lại lương tháng là văn bản của người lao động yêu cầu người sử dụng lao động kiểm tra lại việc tính lương khi có căn cứ cho rằng việc tính lương chưa đúng với nội dung công việc hoặc thỏa thuận trong hợp đồng lao động giữa công ty và người lao động. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị về việc kiểm tra lại lương tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Hà Nội, ngày….tháng….năm….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(V/v kiểm tra lại lương tháng)

Kính gửi: – Ban giám đốc Công ty cổ phần ABC

– Trưởng phòng tài vụ Công ty cổ phần ABC

Căn cứ Hợp đồng lao động số …. /HĐLĐ ký ngày …./…./….;

Căn cứ Quy chế làm việc và Nội quy lao động của công ty;

Tôi tên là: ………………………………………….. Sinh năm: ……………

Giấy chứng minh dân dân số 00000000 cấp ngày …/…/… tại Công an Thành phố Hà Nội

Trú tại: số nhà …., đường ……, phường……., quận……, thành phố Hà Nội

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………….

Hiện đang là nhân viên Kinh doanh theo hợp đồng phòng Kinh doanh của Công ty cổ phần ABC

Tôi làm đơn này xin trình bày một sự việc như sau:

Căn cứ theo Điều ….. Hợp đồng lao động số …. /HĐLĐ kí giữa tôi và công ty có thỏa thuận về tiền lương như sau: tiền lương sẽ được trả vào ngày ….. hàng tháng và số tiền lương được tính bao gồm 5.000.000 đồng (lương cứng) + % theo hóa đơn hàng hóa mà tôi bán được. Trong tháng 03/2019 vừa qua tôi có bán được 05 đơn hàng: % mỗi đơn hàng tôi được hưởng khi bán là 200.000/sản phẩm trong các đơn hàng. Do vậy số tiền % dựa trên việc bán hàng mà có được là 4.000.000 đồng. Tổng tiền lương tôi phải được nhận trong tháng qua là 9.000.000 đồng. Tuy nhiên, khi đến ngày trả lương thì phòng tài vụ tính lương tháng 03 của tôi là 6.000.000 đồng.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị phòng tài vụ của công ty kiểm tra, xem xét lại cách tính lương mà tôi sẽ được nhận trong tháng qua như hợp đồng lao động đã kí với Công ty và chi trả đầy đủ theo thỏa thuận và quy định của công ty.

Kèm theo đơn này, tôi xin giao nộp cho Qúy Công ty bản sao 05 giấy biên lai mua bán hàng hóa do tôi thực hiện giao dịch.

Kính mong Qúy Công ty xem xét, sớm xử lý để đảm bảo quyền lợi cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra lại lương tháng

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra lại lương tháng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Thủ tục hành chính Xem thêm