Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

1 6

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh là gì?

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, người đề nghị...

2. Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

………., ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(V/v: Thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh)

Kính gửi: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH – SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH

Tôi là: …………………………………….. Giới tính: …………………...……..………

CMTND số: ………….. Cấp ngày: ……………. Nơi cấp: ……………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………...…

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Duy Tiến theo giấy đăng ký kinh doanh số: …………………………… do Phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT tỉnh…………………………… cấp ngày ……………………………. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….

Theo Biên bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng mua lại phần vốn góp tại Công ty …………………………… ký ngày … tháng … năm …. và biên bản thỏa thuận về tiến độ thanh toán tiền góp vốn trên. Công ty …………………………… đã tiến hành thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh …………………………… và được Sở KHĐT cấp phép thay đổi lần thứ 7. Tuy nhiên, trong lần thay đổi đăng ký giấy phép kinh doanh này có nhiều sai phạm về hồ sơ, giấy tờ và thủ tục Tôi xin trình báo để Sở KHĐT xem xét, cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Từ những bằng chứng kể trên Tôi đề nghị:

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế Hoạch Đầu Tư thành phố ……………………………, tỉnh …………………………… căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh cấp lần thứ 7 trái luật của Công ty …………………………… cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 6 cho Công ty.

Thay mặt tập thể Công ty ……………………………………………………, Tôi cam kết những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm