Mẫu đơn giải trình về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan

3 19.941

Mẫu đơn giải trình về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan mới nhất

VnDoc.com xin gửi đến quý độc giả mẫu đơn giải trình về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan, mẫu đơn áp dụng giải trình sự việc đối với thủ trưởng cơ quan nơi mình đang công tác, làm việc. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung giải trình, thời gian giải trình... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn giải trình tại đây.

Mẫu đơn giải trình về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan

Mẫu đơn giải trình về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan

Nội dung cơ bản của mẫu đơn giải trình về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------o0o------

......................., ngày...... tháng........năm...........

ĐƠN GIẢI TRÌNH
(Về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan)

Kính gửi: (Cơ quan nơi anh/chị làm việc).........................................................

Tên tôi là:..........................................................................................................................

CMND số:................... Cấp ngày:......................  Nơi cấp:...............................................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.................................................................................................................

Hiện tại tôi đang công tác tại:.................................................. Chức vụ:..........................

Nội dung giải trình:

Ngày.....tháng.....năm......., tôi được Quý cơ quan thông báo về việc ông/bà số CMND:......................do Công an thành phố............................cấp ngày:......./....../.............. Hiện đang cư trú tại................................................... gửi đơn đến cơ quan tố cáo tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự việc này, tôi làm đơn giải trình với Quý cơ quan nội dung cụ thể như sau:

Ngày......tháng........năm............., tôi có vay anh/chị............................... số tiền là..........................đồng (....................đồng), văn bản có chữ ký của............................. Đến ngày......tháng......năm............, tôi tiếp tục vay anh/chị................................ số tiền............................(.....................đồng). Ngày hẹn trả số tiền trên là ngày....tháng....năm....... Những lần vay này đều được lập thành văn bản có chữ ký của............................ Tổng số tiền tôi vay của anh/chị......................... là............................đồng (.....................đồng).

Mục đích của việc vay số tiền trên: tôi cho người thân của tôi là ...........................sử dụng vào việc.........................., cụ thể là............................... Đến ngày hẹn trả nợ - ngày....tháng....năm............., người thân nhà tôi và tôi không có khả năng trả nợ khoản tiền đã vay của anh/chị............................... Tôi đang tích cực đàm phán với anh/chị............................ về việc trả khoản tiền vay trên.

Ngày......tháng......năm..............., tôi có trả cho anh/chị.......................số tiền.............................. đồng (.......................đồng). Như vậy, số tiền tôi còn nợ lại của anh/chị................................ là........................đồng (........................đồng). Tôi đã thỏa thuận với anh/chị............................. là số tiền còn nợ lại...............................đồng sẽ thanh toán bằng..................................................

Đến ngày.......tháng......năm.........., anh/chị.............................. lại làm đơn tố cáo tôi với Quý cơ quan. Như đã trình bày, tôi không còn bất cứ một nghĩa vụ nào với anh/chị............................., vì tôi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của mình. Tôi nhận thấy, việc anh/chị............................. làm đơn tố cáo tôi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không có căn cứ, gây tổn hại lớn đến uy tín, danh dự của tôi tại nơi công tác, trái với các quy định của pháp luật về việc khởi kiện.

Chính vì những căn cứ nêu trên, tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho tôi.

Tôi xin cam đoan những nội dung giải trình nêu trên là đúng sự thật và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung đã cam đoan.

....................., ngày.......tháng........năm...............

             Người làm đơn

Đánh giá bài viết
3 19.941
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm