Mẫu đơn kháng cáo Mẫu đơn kháng cáo vụ án dân sự

Giới thiệu

Mẫu đơn kháng cáo

Mẫu đơn kháng cáo là mẫu đơn được cá nhân người kháng cáo gửi tới tòa án nhân dân về việc kháng cáo vụ án, đề nghị xem xét giải quyết và giảm nhẹ hình phạt cho người kháng cáo. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân của người kháng cáo, lý do kháng cáo, những giấy tờ liên quan...... Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn kháng cáo tại đây.

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự

Mẫu thông báo về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị

Mẫu đơn kháng cáo

Mẫu đơn kháng cáo

Nội dung cơ bản của mẫu đơn kháng cáo như sau, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết:

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

                                                                                ……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân (1)……………..............

Người kháng cáo: (2)……………………………………………………….……………………..

Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………..……………………...

………………………………………………………………………………………………………..

Là: (4)………………………….………………………………………………............................

Kháng cáo: (5)……..………………………………………….…………….…….......................

………………………………………………………………………………………………………...

Lý do của việc kháng cáo: (6) ……………………………………………….……....................

………………………………………………………………………………………………………...

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7) ………………………....

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)

1…………………………………………………………………………………………………….....

2…………………………………………………………………………………………………….....

3…………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………                          

 

Người kháng cáo (9)

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01:

(1) Ghi tên Toà án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Toà án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện).

(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện).

(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H).

(4) Ghi tư cách pháp lý của người kháng cáo (ví dụ: là nguyên đơn (bị đơn) trong vụ án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản; là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Trần Văn Nam trú tại nhà số 34 phố X, quận H, thành phố H theo uỷ quyền ngày…tháng…năm…; là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn Nam – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quyền ngày…tháng…năm…).

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2006/DS-ST ngày 15-01-2006 của Toà án nhân dân tỉnh H).

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1) bản sao Giấy xác nhận nợ; 2) bản sao Giấy đòi nợ…).

(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ và tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

(Ví dụ:              Người kháng cáo

                        Tổng Công ty X

 

Tổng Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn kháng cáo để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Khiếu nại - Tố cáo