Mẫu đơn khiếu nại bản án phúc thẩm

Mẫu đơn khiếu nại về bản án phúc thẩm là gì? Mẫu đơn khiếu nại về bản án phúc thẩm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn khiếu nại bản án phúc thẩm là gì?

Mẫu đơn khiếu nại bản án phúc thẩm là mẫu đơn được lập ra để khiếu nại về bản án phúc thẩm. Mẫu đơn nêu rõ nội dung khiếu nại, thông tin người khiếu nại...

2. Mẫu đơn khiếu nại về bản án phúc thẩm

Mẫu đơn khiếu nại bản án phúc thẩm

3. Nội dung mẫu đơn khiếu nại bản án phúc thẩm

Mẫu đơn khiếu nại bản án phúc thẩm cần ghi rõ các thông tin sau:

  • Ghi rõ viện kiểm sát tiếp nhận đơn
  • Số bản án phúc thẩm
  • Thông tin chi tiết của người làm đơn (số CMND, địa chỉ thường trú, sđt...)
  • Trình bày nguyên nhân dẫn tới việc khiếu nại 
  • Chi tiết khiếu nại cần chính xác, trung thực.

Đối với bản án, quyết định phúc thẩm bạn sẽ không có quyền kháng cáo bởi đó là bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật kể từ lúc được tuyên bố.

Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc bản án, quyết định đã có hiệu lực của pháp luật có điểm không đúng đắn. Vì vậy, để đảm bảo tính pháp chế xã hội chủ nghĩa trong công tác xét xử của tòa án, bảo đảm được việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự thì những bản án, quyết định có sai lầm, mặc dù đã có hiệu lực pháp luật vẫn phải được kháng nghị để xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 96
Thủ tục hành chính Xem thêm