Mẫu đơn khiếu nại không đúng thẩm quyền

1 5

Mẫu đơn khiếu nại việc không đúng thẩm quyền là gì? Mẫu đơn khiếu nại việc không đúng thẩm quyền gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn khiếu nại không đúng thẩm quyền là gì?

Mẫu đơn khiếu nại không đúng thẩm quyền là mẫu đơn được lập ra để khiếu nại về việc không đúng thẩm quyền. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung khiếu nại...

2. Mẫu đơn khiếu nại về việc không đúng thẩm quyền

Mẫu đơn khiếu nại không đúng thẩm quyền

Mẫu đơn khiếu nại không đúng thẩm quyền là mẫu đơn được lập ra đề ghi chép về việc khiếu nại không đúng thẩm quyền.

Mẫu đơn khiếu nại không đúng thẩm quyền nêu rõ:

Thông tin người khiếu nại

Nội dung khiếu nại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Thủ tục hành chính Xem thêm