Mẫu đơn kiến nghị cá nhân

1 86

Mẫu đơn về việc kiến nghị cá nhân

Mẫu đơn kiến nghị cá nhân là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc kiến nghị cá nhân. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn về việc kiến nghị cá nhân

Mẫu đơn kiến nghị cá nhân

Mẫu đơn kiến nghị cá nhân thường được cá nhân lập ra để ghi chép về kiến nghị của cá nhân mình.

Mẫu đơn kiến nghị cá nhân gồm những nội dung:

+ Thông tin người kiến nghị

+ Nội dung kiến nghị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 86
Thủ tục hành chính Xem thêm