Mẫu đơn kiến nghị công đoàn

1 46

Mẫu đơn về việc kiến nghị công đoàn

Mẫu đơn kiến nghị công đoàn là văn bản được lập ra để ghi chép về việc kiến nghị công đoàn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn về việc kiến nghị công đoàn

Mẫu đơn kiến nghị công đoàn

Mẫu đơn kiến nghị công đoàn là mẫu đơn được cá nhân lập ra để ghi chép về việc kiến nghị công đoàn.

Mẫu đơn kiến nghị công đoàn nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung kiến nghị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 46
Thủ tục hành chính Xem thêm