Mẫu đơn kiến nghị Đảng viên

1 394

Mẫu đơn kiến nghị đảng viên là văn bản được cá nhân, tổ chức, chủ thể có liên quan khác sử dụng để phản ánh với chủ thể có thẩm quyền những vướng mắc cụ thể trong thực tiễn áp dụng, thực hiện pháp luật không đúng, không đầy đủ, không phù hợp,…. của đảng viên (có thể là của một hoặc nhiều đảng viên) từ đó đề xuất các yêu cầu, phương án giải quyết tình trạng này. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Đơn về việc kiến nghị đảng viên

Mẫu đơn kiến nghị đảng viên

2. Nội dung chi tiết mẫu đơn kiến nghị Đảng viên

Mẫu đơn kiến nghị Đảng viên được lập ra để kiến nghị các cá nhân là Đảng viên có những thái độ, hành vi, việc làm sai trái đối với các quy định của pháp luật và các quy định của Đảng.

Nội dung chính cảu mẫu đơn kiến nghị Đảng viên cần phải có những nội dung sau:

  • Tiêu đề mẫu đơn
  • Tên đơn vị nhận kiến nghị 
  • Thông tin cá nhân của người làm đơn kiến nghị (họ tên, ngày sinh, sđt, địa chỉ...)
  • Trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn này. Trong đó bạn cần thuyết phục được chủ thể có thẩm quyền về nhận định hoạt động/hành vi/thái độ của Đảng viên đó theo hướng mà bạn nhận định.
  • Thông tin chi tiết của chủ thể mà bạn khiếu nại.
  • Trình bày nguyện vọng đưa ra các hình thức xử lý phù hợp.
  • Gửi các tài liệu kèm theo liên quan đến sự việc.

Khi làm đơn bạn nên trình bày theo đúng các quy chuẩn văn bản của nhà nước, nội dung đơn khiếu nại phải đúng và sát với tình hình diễn ra của sự việc. Chúc các bạn thành công!

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 394
Thủ tục hành chính Xem thêm