Mẫu đơn kiến nghị giải phóng mặt bằng

1 148

Mẫu đơn kiến nghị về việc giải phóng mặt bằng

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu đơn kiến nghị về việc giải phóng mặt bằng để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được đơn kiến nghị giải phóng mặt bằng cho mình nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn kiến nghị về việc giải phóng mặt bằng

Mẫu đơn kiến nghị giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng là quá trình thực hiện các công việc liên quan đến việc di dời nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân cư trên một phần đất nhất định được quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một công trình mới.

Quá trình giải phóng mặt bằng được tính từ khi bắt đầu hình thành hội đồng giải phóng mặt bằng đến khi giải phóng xong và giao cho chủ đầu tư mới.

Mẫu đơn kiến nghị về việc giải phóng mặt bằng là mẫu đơn được lập ra để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc giải phóng mặt bằng.

Mẫu đơn kiến nghị về việc giải phóng mặt bằng gồm các nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung kiến nghị giải phóng mặt bằng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 148
Thủ tục hành chính Xem thêm