Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh việc thay đổi thiết kế trong chung cư

1 11

Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh việc thay đổi thiết kế trong chung cư là gì? Mẫu đơn kiến nghị được trình bày như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn kiến nghị, phản ánh việc thay đổi thiết kế trong chung cư là gì?

Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh việc thay đổi thiết kế trong chung cư là mẫu đơn được lập ra để kiến nghị hoặc phản ánh về việc thay đổi thiết kế trong chung cư.

2. Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh việc thay đổi thiết kế trong chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—–o0o—–

………., ngày….. tháng….. năm……….

ĐƠN KIẾN NGHỊ
(V/v: Ban quản lý tòa nhà thay đổi thiết kế trong chung cư không phù hợp)
Kính gửi: – Ban quản lý tòa nhà: ……………..

– CHỦ ĐẦU TƯ: ……………………………………..

Địa điểm:..... …………………………………………………………………………...

Tôi là:….………..…………………. hiện là Chủ sở hữu căn hộ……………………

Thuộc Tòa…………………….…… theo Giấy chứng nhận số: ……………………

Lời đầu tiên chúng tôi gửi tới Chủ đầu tư, Ban quản lý tòa nhà lời chào trân trọng nhất, liên quan đến vấn đề thay đổi thiết kế chiếu sáng và lắp biển quảng cáo tại các khu vực trong chung cư, chúng tôi có kiến nghị như sau:

– ………………..

– ………………..

Căn cứ như sau:
– ………………..

– ………………..

Từ những căn cứ trên chúng tôi đề nghị:
– Chủ đầu tư/Ban quản lý tòa nhà/Các đơn vị có liên quan chấm dứt ngay lập tức các hoạt động nói trên, tổ chức họp mặt và giải thích rõ cho cộng đồng dân cư khu vực …….., tiến hành khắc phục những hậu quả đã xảy ra.

– Trong trường hợp phải thay đổi thiết kế chiếu sáng và lắp biển quảng cáo tại các khu vực trong chung cư, chúng tôi yêu cầu Chủ đầu tư/Ban quản lý tòa nhà phải trưng cầu ý kiến của các hộ dân đang sinh sống, tránh việc gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ của khu vực nói chung và gây bất tiện cho cư dân.

Với những đề nghị như trên, chúng tôi mong sẽ nhận được sự hồi âm trả lời sớm từ phía Chủ đầu tư và Ban quản lý tòa nhà.

Trân trọng!

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh việc thay đổi thiết kế trong chung cư

Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh việc thay đổi thiết kế trong chung cư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm