Mẫu đơn kiến nghị xây dựng trái phép

1 212

Mẫu đơn về việc kiến nghị xây dựng trái phép

Mẫu đơn kiến nghị xây dựng trái phép là văn bản được lập ra để ghi chép về việc kiến nghị xây dựng trái phép. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn về việc kiến nghị xây dựng trái phép

Mẫu đơn kiến nghị xây dựng trái phép

Mẫu đơn kiến nghị xây dựng trái phép là mẫu đơn kiến nghị được lập ra để kiến nghị về việc xây dựng trái phép.

Mẫu đơn kiến nghị xây dựng trái phép nêu rõ:

Người kiến nghị

Nội dung kiến nghị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 212
Thủ tục hành chính Xem thêm