Mẫu đơn rút khiếu nại

1 38

Mẫu đơn xin rút khiếu nại là gì? Mẫu đơn xin rút khiếu nại gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn rút khiếu nại là gì?

Mẫu đơn rút khiếu nại là mẫu đơn được lập ra để xin được rút khiếu nại. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin rút...

2. Mẫu đơn xin rút khiếu nại

Mẫu đơn rút khiếu nại

3. Quy định về việc rút đơn khiếu nại

Việc rút khiếu nại được quy định tại Điều 10 Luật khiếu nại 2011 với nội dung như sau:

Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật khiếu nại 2011.

Để sử dụng mẫu đơn xin rút đơn khiếu nại, mời các bạn sử dụng file tải về của VnDoc.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 38
Thủ tục hành chính Xem thêm