Mẫu đơn tố cáo công ty lừa đảo

1 61

Mẫu đơn tố cáo về công ty lừa đảo là gì? Mẫu đơn tố cáo về công ty lừa đảo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn tố cáo công ty lừa đảo là gì?

Mẫu đơn tố cáo công ty lừa đảo là mẫu đơn được lập ra để tố cáo về công ty lừa đảo. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung tố cáo...

2. Mẫu đơn tố cáo về công ty lừa đảo

Mẫu đơn tố cáo công ty lừa đảo

3. Nội dung mẫu đơn tố cáo công ty lừa đảo

Mẫu đơn tố cáo lừa đảo gồm thông tin về người tố cáo và bị tố cáo, hành vi vi phạm, thời gian và thiệt hại, nội dung yêu cầu và các nội dung khác liên quan.

Người bị hại có thể thực tố cáo người có hành vi lừa đảo đó tại cơ quan công an nơi người đó đang cư trú. Kèm theo đơn tố cáo là những bằng chứng, chứng cứ chứng minh cho hành vi lừa đảo này.

Đối với nội dung mẫu đơn tố cáo công ty lừa đảo, các thông tin kê khai trên mẫu đơn cần chính xác và trung thực. Ngoài ra việc chuẩn bị các bằng chứng xác thực cũng giúp cho đơn tố cáo của các bạn nhanh được cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý hơn.

Nội dung ghi trên đơn tố cáo cần ngắn gọn xúc tích, tránh lan man dài dòng gây khó hiểu cho người đọc. 

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 61
Thủ tục hành chính Xem thêm